วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ธูปสีบุญทอง

ปัจจุบัสินค้าออร์แกนิคนั้นมีหลากหลายชนิคมากมาย ที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพได้ตรงใจ แต่น้อยคนนักที่จะคิดถึงสิงใกล้ตัวที่สุด ที่ชาวพุทธใช้กันทุกวัน นั่นก็คือ ธูป ที่เราใช้จุดไหว้พระกันทุกวันนั่นเองค่ะ วันนี้เดอลาพาไทยแลนด์ จึงจะนำทุกท่านไปค้นหา ธูป ออร์แกนิค ตอบโจทย์คนรักสุขภาพกันค่ะ ติตามกันเลย

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ต่อเงิน ต่อทอง เครื่องรางของขลังที่ทรงฤทธิ์

 ถ้าพูถึงเครื่องเครื่องรางของขลัง คงมีหลายหลากที่จะต้องพูถึงกัน แต่วันนี้บุญทองสังฆภัณฑ์ขอหยิบยกเราเรื่องราวของ ต่อเงิน ต่อทอง ที่มอบโชคในเรื่องของเงินทอง.......

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

พระพุทธรูปปางพิชิตมาร หรือปางสะดุ้งมาร

ตำนาน คือ เมื่อคืนพระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้ พญาวสวัตตีมารได้ปรากฏกายขึ้นมาบอกทวงโพธิบัลลังก์ว่าเป็นของตน ให้พระองค์ลุกขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าโทพธิบัลลังก์นี้จะเกิดมีขึ้นได้เฉพาะในพระชาติที่ทรงตรัสรู้เท่านั้นและตรัสถามหาพยาน พญามารอ้างเอาหมู่มารเป็นพยาน พระพุทธองค์ตรัสว่าพยานของพญามารล้วนมีจิตเจตนา(ไม่บริสุทธิ์) พระองค์ทรงอ้างเอาพระธรณีซึ่งไม่มีจิตเจตนา (หมายถึงเที่ยงธรรม) เป็นพยาน โดยทรงจรดปลายพระหัตถ์แตะพื้นแผ่นดินและประกาศไป พระธรณีตามปรกติเป็นอรูป (ไม่มีรูปกาย) ได้ผุดขึ้นจากแผ่นดินในรูปเทพนารี ยืนยันว่าโพธิบัลลังก์นี้เป็นของพระพุทธองค์ด้วยทรงบำเพ็ญบารมีมา เฉพาะพระชาติพระเวสสันดรชาติเดียว น้ำที่ทรงกรวดอุทิศทานก็มากนักหนา แล้วได้บีบมวยพระเกศา น้ำนั้นก็ไหลพัดพาหมู่มารไปสิ้น