วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

พระพุทธรูปปางพิชิตมาร หรือปางสะดุ้งมาร

ตำนาน คือ เมื่อคืนพระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้ พญาวสวัตตีมารได้ปรากฏกายขึ้นมาบอกทวงโพธิบัลลังก์ว่าเป็นของตน ให้พระองค์ลุกขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าโทพธิบัลลังก์นี้จะเกิดมีขึ้นได้เฉพาะในพระชาติที่ทรงตรัสรู้เท่านั้นและตรัสถามหาพยาน พญามารอ้างเอาหมู่มารเป็นพยาน พระพุทธองค์ตรัสว่าพยานของพญามารล้วนมีจิตเจตนา(ไม่บริสุทธิ์) พระองค์ทรงอ้างเอาพระธรณีซึ่งไม่มีจิตเจตนา (หมายถึงเที่ยงธรรม) เป็นพยาน โดยทรงจรดปลายพระหัตถ์แตะพื้นแผ่นดินและประกาศไป พระธรณีตามปรกติเป็นอรูป (ไม่มีรูปกาย) ได้ผุดขึ้นจากแผ่นดินในรูปเทพนารี ยืนยันว่าโพธิบัลลังก์นี้เป็นของพระพุทธองค์ด้วยทรงบำเพ็ญบารมีมา เฉพาะพระชาติพระเวสสันดรชาติเดียว น้ำที่ทรงกรวดอุทิศทานก็มากนักหนา แล้วได้บีบมวยพระเกศา น้ำนั้นก็ไหลพัดพาหมู่มารไปสิ้น 

โดยนัยของตำนาน หมู่มารนั้นคือกิเลส คือ กองกรรมที่ยังตามผจญ ยังติดข้องอยู่ การที่จะทรงตรัสรู้ได้ต้องทรงชำระจิต ต้องทรงตัดให้พ้นจากบ่วงมาร บ่วงกรรมก่อนค่ะ ดังนั้นการที่นำพระปางนี้มาใช้ในพธีกรรม(เอามาใส่บาตร) ก็น่าจะต้องการคุณด้านการมีชัยชนะเหนือกองกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น